خدمات پولیش واکس و خش گیری در کارواش ستاره (استارواش):

کارواش ستاره یا استارواش ارائه دهنده خدمات پولیش، واکس و خش گیری بدنه اتومبیل است.،مراجعه کننده با استفاده از تجارب تکنسین های باتجربه استارواش میتواند با انجام مرحله پولیش سطح رنگ اتومبیل خود را پلیش و با افزودن لایه ای از واکس از پوشش رنگ اتومبیل خود محافظت کند.

علاوه بر این خدمات، درکارواش استارواش، مراجعه کننده می تواند خطوط بدنه اتومبیل را نیز ترمیم کند. تکنسین های کارواش ستاره در انجام خدمات ذکر شده از بهترین مواد ساخت خوشنام ترین شرکتهای آمریکایی و اروپایی استفاده می کنند. شرکتهایی مانند: ورث وسوناکس آلمان و تری ام آمریکا.

از گالری تصاویر قسمت واکس و پلیش استارواش دیدن کنید: