سرویس و خدمات صفرشویی در استارواش:

اتومبیل مثل هر مصنوع دیگری که با انسان در ارتباط است نیازمند حفظ کیفیتی از پاکیزگی است. در کارواش ستاره انجام خدمات صفرشویی انجام می گیرد. در پکیج یا بسته صفرشویی استارواش، خودرو درجزئی ترین قسمتها سرویس می گردد.

خودرو پس از طی مرحله کارواش، شامل دو بار روشویی و جرم گیری رینگها،وارد سالن دیتیلینگ شده، رینگها و داخل گلگیرهای پاکیزه می گردد. سپس موتوراتومبیل به وسیله مواد و فوم های مخصوص به صورت خشک و بدون استفاده از آب چربی و غبار زدایی می گردد.

بدنه اتومبیل به وسیله پولیش که از شرکت هایی نظیر ورث آلمان و تری ام آمریکا تهیه شده است پلیش زده شده و با استفاده از واکس محافظت می شود.

داخل کابین و صندوق بار اتومبیل توسط شامپو و فوم های مخصوص خشکشویی می گردد. صندلیها، پوشش داخلی سقف، موکت کف و صندوق بار خودرو، پوشش روی درها و کلاف داخلی و کلیه قطعات پلاستیکی و فلزی و همینطور دریچه های ورودی هوا در این سرویس استارواش پاکیزه و غبار روبی میشوند.

اطلاق نام صفر شویی به این سرویس استارواش از این جهت است که اتومبیل دراین سرویس به نمونه صفر کیلومتر آن از لحاظ پاکیزگی نزدیک میشود.