استارواش و محیط خانه و محل کار:

خدمات خشکشویی مبلمان اداری و خانگی توسط استارواش پذیرفته می شود. خشکشویی توسط شامپو و فوم مخصوص و با استفاده از وکیوم در محل مورد نظر متقاضی انجام می پذیرد. برای انجام این سرویس داشتن وقت قبلی الزامی است.