سرویس خشکشویی داخل در استارواش:

کارواش ستاره ارایه دهنده سرویس خشکشویی است. در این سرویس داخل کابین و صندوق بار اتومبیل توسط شامپو و فوم های مخصوص خشکشویی می گردد. صندلیها، پوشش داخلی سقف، موکت کف و صندوق بار خودرو، پوشش روی درها و کلاف داخلی و کلیه قطعات پلاستیکی و فلزی و همینطور دریچه های ورودی هوا در این سرویس استارواش پاکیزه و غبار روبی میشوند.